Cửa cuốn Đức khe thoáng Hitadoor – HNDa

Đặc tính kỹ thuật cửa cuốn Đức không khe thoáng HNDa

  • Nan đơn, có lông nheo 2 chiều, khe thoáng lớn, có thể gắn kèm lớp mica chống nước giữa thân nan, thân nan dày 1.8mm .
  • Trên nan có 3 chỉ nhỏ.TL 10.5Kg ± 6%

Liên hệ đặt hàng

error: Content is protected !!